پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 17 خرداد 1402

 

  دسترسی سریع به تعرفه عوارض و طرح های مصوب

 

 
 

 

 

 

آدرس: اصفهان- دولت آباد- خیابان طالقانی- شهرداری دولت آباد

تلفن روابط عمومی: 45826012- 031

ایمیل: info@dolatabadcity.ir    

فکس: 45822310-031

آدرس: اصفهان- دولت آباد- خیابان سجاد- شورای اسلامی شهر دولت آباد

تلفن روابط عمومی: 45822023- 031

 ایمیل: info@dolatabadcity.ir    

فکس: 45822023-031

اینستاگرام شهرداری

گروه دورانV5.7.14.0