چهارشنبه, 17 خرداد 1402
  • ساعت : ۸:۲۳:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ 
ضوابط و مقررات طرح مصوب جامع شهر دولت آباد
ضوابط و مقررات طرح مصوب جامع شهر دولت آباد در چهار جلد می باشد که از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد.

جلد 1 : مطالعات منطقه و حوزه نفوذ

https://totalgram.ir/shahrdari/file1/Jeld1.pdf

جلد 2: بررسی و شناخت وضع موجود شهر

https://totalgram.ir/shahrdari/file1/Jeld2.pdf

جلد 3: تجزیه و تحلیل طرح پیشنهادی

https://totalgram.ir/shahrdari/file1/Jeld3.pdf

جلد 4 : ضوابط و مقررات

https://totalgram.ir/shahrdari/file1/Jeld4.pdf

 

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.7.14.0