پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 4 آذر 1399

 

 

 

 

تفریغ بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر دولت آباد با کلیک بر روی علامت کلیپس به صورت pdf دریافت نمایید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ 

بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر دولت آباد به صورت فایل اکسل با کلیک بر روی لینک زیر دریافت نمایید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ 

بودجه تصویبی سال 98 شورای اسلامی شهر دولت آباد

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ 

بودجه تصویبی سال 1397 به پیوست ارایه شده است.

   

 

 

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ 

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به تصویر مقابل و یا فایل pdf مراجعه کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به تصویر مقابل و یا فایل pdf مراجعه کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به تصویر مقابل و یا فایل pdf مراجعه کنید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل و یا فایل pdf مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ 

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ 

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ 

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ 

بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر دولت آباد به صورت فایل اکسل با کلیک بر روی لینک زیر دریافت نمایید.

بعدي    

 • ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ داوری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 115 بند 15)
 • ﭘﺮوﻧﺪه آﻗﺎی ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺷﻤﺴﺎﯾﯽ (جلسه 115 بند 13)
 • بررسی مساعدت مالی (جلسه 120 بند 9)
 • ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺻﻐﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 115 بند 12)
 • اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪای دوﻟﺖ آﺑﺎد (جلسه 112 بند 7)
 • اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎن (جلسه 115 بند 14)
 • لایحه صورتجلسه ماده 101 اصلاحی آقای بركتین (جلسه 114 بند 2)
 • ﺗﻌﺮﯾﺾ ﮔﺬر اداﻣﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺪای ﺻﻨﻌﺖ (جلسه 114 بند 3)
 • اولویت طرح مهدی معینی (جلسه 119 بند 10)
 • توافق نامه شهرداری با سید محمد حسینی (جلسه 115 بند 11)
 • تقاﺿﺎی ﻣﻬﺮی رﺑﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 112 بند 5)
 • دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد (جلسه 114 بند 1)
 • ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮﻫﺎد داوری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 115 بند 10)
 • ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺟﺒﻌﻠﯽ زارﻋﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 112 بند 6)
 • ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ دوﻟﺖ آﺑﺎد (جلسه 115 بند 6)
 • تفریغ بودجه سال 99 شهرداری (جلسه 119 بند1)
 • ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻓﺘﺎﺣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 115 بند 4)
 • در خصوص تمدید قرارداد سایت ایرانسل (جلسه 111 بند2)
 • ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 115 بند 5)
 • ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ آﻗﺎی ﺑﺮاﺗﯽ (جلسه 114 بند 6)
 • ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺒﺎس ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ وﺻﺪورﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 114 بند 10)
 • در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﯿﻒ اﻟﻬﯽ (جلسه 114 بند 7)
 • درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداری در ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ(جلسه 115 بند 8)
 • ﻻﯾﺤﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ آﻗﺎی ﺑﺮﮐﺘﯿﻦ (جلسه 114 بند 4)
 • ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺘﻮل داوری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 112 بند 4)
 • تصویب تفریغ بودجه سال 1398 (جلسه 120 بند 1)
 • صورتجلسه توافق محمد لایقی و مرضیه قاسمی (جلسه 119بند 16)
 • ﺗﻘﺎﺿﺎیﺣﺴﻦ زارﻋﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪورﭘﺮوانه(جلسه 115 بند 1)
 • درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ (جلسه 115 بند 3)
 • ﻻﯾﺤﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی (جلسه 114 بند 5)
  V5.2.0.0