شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۹:۵۹:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺒﺎس ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ وﺻﺪورﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 114 بند 10)
ﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻋﺒﺎس ﮐﻤﺎﻟﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ وﺻﺪورﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 566 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻼك ﺛﺒﺘﯽ ....

برای مشاهده چزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0