جمعه, 8 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۹:۵۶:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﻤﺪاﻟﻪ ﻧﮋاداﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور دو ﻓﻘﺮه ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 114 بند 9)
ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪاﻟﻪ ﻧﮋاداﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور دو ﻓﻘﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ...

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0