شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۹:۴۸:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 
در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﯿﻒ اﻟﻬﯽ (جلسه 114 بند 7)
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﯿﻒ اﻟﻬﯽ ﻣﻮرﻧﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﯿﻤﭽﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ارﻏﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0