شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۹:۴۶:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 
ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ آﻗﺎی ﺑﺮاﺗﯽ (جلسه 114 بند 6)
ﺑﺮاﺳﺎس ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼك ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ آزاد ﺳﺎزي ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0