شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۹:۳۶:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 
ﻻﯾﺤﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ آﻗﺎی ﺑﺮﮐﺘﯿﻦ (جلسه 114 بند 4)
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮﮐﺘﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ردﯾﻒ ﺑﻨﺪ 3 ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره ...

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصاویر مقابل مراچعه نمایید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0