جمعه, 8 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۳:۸:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺒﺎس رﺣﯿﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 112 بند 3)
ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻋﺒﺎس رﺣﯿﻤﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ....

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0