شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۳:۲:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺮاﯾﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎی ﺷﻬﺮدوﻟﺖ آﺑﺎد (جلسه 112 بند 1)
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 27 وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ: ﮐﺮاﯾﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎي ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد 25 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0