جمعه, 8 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۵۳:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ 
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ داوری(جلسه 111 بند 4)
ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ آﻗﺎي ﻋﻠﯽ داوري واﻗﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮررﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0