شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۱:۲۴:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ 
واﮔﺬاری ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﺮﺑﮑﻨﺪ (جلسه 108 بند 3)
ﻣﻮﺿﻮع واﮔﺬاري ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﮐﺮﺑﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0