دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۳:۱۱:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
ﺗﻮاﻓﻖ آﻗﺎی اﮐﺒﺮ اﻓﺸﺎر ﭘﺮوﻧﺪه 9416 (جلسه 106 بند 9)
ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي اﮐﺒﺮاﻓﺸﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 286/53 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻼك واﻗﻊ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﺎذر ﻏﺮﺑﯽ-ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0