دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۳:۸:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح (جلسه 106 بند 8)
ﻣﻮﺿﻮع : ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 220 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي آن در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0