دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۵۴:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
    /  2
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﺠﺘﺒﯽ رﻣﻀﺎﻧﯿﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدی (جلسه 106 بند 4)
ﻣﻮﺿﻮع : درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻣﺠﺘﺒﯽ رﻣﻀﺎﻧﯿﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1427/38 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوه اﻟﻒ ب-ج و ﻗﺴﻤﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻي 5 ﺳﺎل اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ مورد بررسی قرار گرفت

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0