دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۳۰:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
اﻋﻼم اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح (جلسه 105 بند 6)
ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 680 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0