دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۲۳:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی (جلسه 105 بند 4)
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 201/25 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻼك ﺛﺒﺘﯽ 387 اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ 16 ﺛﺒﺖ اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ...

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0