دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۱۹:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎی اﻣﯿﺪ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﻮن (جلسه 105 بند 3)
ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي اﻣﯿﺪ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ 732/70 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﯿﻤﭽﻪ 10 ﻣﺘﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0