دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۱۷:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺪد ﮐﻦ (جلسه 105 بند 2)
ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺪد ﮐﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ 650 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﯿﻤﭽﻪ 10 ﻣﺘﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0