دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۱۳:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﺮان ﮐﺸﺘﮑﺎر دﺳﺘﻨﺎﺋﯽ (جلسه 105 بند 1)
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻣﻬﺮان ﮐﺸﺘﮑﺎر دﺳﺘﻨﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻤﻠﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ از ﻣﺠﻤﻮع 3415 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﺎم ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ واﻗﻊ درﺻﺤﺮاي ﺧﺴﺮوآﺑﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻓﺎزﺳﻪ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0