دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۷:۱۶:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ 
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮاﻓﻘﺎت و آزادﺳﺎزی (جلسه 100 بند 7)
ﻣﻮﺿﻮع : ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮاﻓﻘﺎت و آزادﺳﺎزي، ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎره 4405 ﻣﻮرﺧﻪ 97/3/22 آﻗﺎي ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪري و ﺷﺮﮐﺎء در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ واﻗﻊ در ﻣﺴﯿﺮ اداﻣﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن 22 ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻮدرﯾﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 314/15 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0