جمعه, 3 بهمن 1399
عنوان گروه خبري / مزایده . خبرهای شهر .
  • ساعت : ۸:۸:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ 
    /  2
مزایده : فروش پلاك زمین به شماره 27 به مساحت 359/23 مترمربع (12 خرداد 98)
شهرداری دولت آباد برخوار در اجرای ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و صورت جلسه شماره 67 مورخ 1397/12/6 شورای اسلامی در نظر دارد نسبت به فروش پلاک زمین به شماره 27 به مساحت 359/23 مترمربع واقع در مجموعه تفکیکی درویش با کاربری خدماتی گروه الف – ب – ج بدون پروانه ساختمانی بر اساس قیمت کارشناسی و از طریق مزایده با مشخصات ذیل اقدام نماید.

آگهی مزایده

شماره 98/4738

شهرداری دولت آباد برخوار در اجرای ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و صورت جلسه شماره 67 مورخ 97/12/6 شورای اسلامی در نظر دارد نسبت به فروش پلاک زمین به شماره 27 به مساحت 359/23 مترمربع واقع در مجموعه تفکیکی درویش با کاربری خدماتی گروه الف – ب – ج بدون پروانه ساختمانی بر اساس قیمت کارشناسی و از طریق مزایده با مشخصات ذیل اقدام نماید.

یک قطعه پلاک زمین با کاربری خدماتی گروه الف – ب – ج بدون پروانه ساختمانی واقع در منطقه صنعتی بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شهریار- روبروی سنگبری ایرانا- تفکیکی درویش به مساحت 359/23 متر مربع و با قیمت پایه از قرار هر مترمربع به مبلغ 6200000 ریال جمعا به مبلغ 2227226000 ریال (دو میلیارد و دویست و بیست و هفت میلیون و دویست و بیست و شش هزار ریال)

1- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.

2- متقاضیان شرکت در مزایده باید جهت آگاهی از کمیت و کیفیت مزایده جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداری مراجعه و پس از واریز مبلغ 500000 ریال به شماره حساب سیبا 3100002233005 بانک ملی شعبه دولت آباد نسبت به خرید نقشه و مشخصات و فرم پیشنهاد مربوط اقدام نمایند. (لازم به ذکر است مبلغی که بابت دریافت اسناد مزایده پرداخت می گردد، به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید)

3- متقاضیان شرکت در مزایده، بابت سپرده شرکت در مزایده 5% از مبلغ پایه مزایده به حساب شماره 0106380110001 بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را با پیشنهاد قیمت پیوست گردد.

4- متقاضیان شرکت در مزایده باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/3/29 در دو پاکت الف و ج مهر شده (پاکت الف شامل: فیش واریز سپرده، برگ مزایده، نقشه و مشخصات و پاکت ج شامل برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف نوشته و زیر آن مهر و امضا مجاز و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد) و همه پاکت ها را در لفافه مناسب لاک و مهر نموده و به دبیرخانه حراست شهرداری تسلیم نمایند.

5- پیشنهادات رسیده بعد از پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1398/3/30 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری دولت آباد تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

برای کسب اطاعات بیشتر فایل پی دی اف پیوست را مطالعه نمایید.

توجه : پنجاه درصد از قیمت پیشنهادی به صورت نقد و مابقی طی اقساط 6 ماهه دریافت خواهد شد.

 

لینک دریافت فایل پی دی اف با جزییات بیشتر

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دولت آباد

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0