پنج‌شنبه, 3 خرداد 1403
عنوان گروه خبري / مزایده .
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ 
مزایده فروش تعدادی پلاك ناشی از اعمال تباصر ماده 101 (5 تیر 1400)
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد به استناد بند 10 صورتجلسه شماره 138 شوراهای اسلامی شهر و تصویب هیات تطبیق شهرستان به شماره 2028/1/2910 مورخ 1400/3/24 نسبت به فروش تعدادی از پلاک های سهم خود ناشی از اعمال تباصر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به صورت نقد و اقساط از طریق فراخوان عمومی به شرح زیراقدام نماید.

1. تعداد 14 پلاک از تفکیکی حاج علی رفیعی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد - خیابان قپانچی - بعد از کارگاه شریف

2. تعداد 10 پلاک از تفکیکی کوره حافظ (محمد رفیعی) واقع در منطقه صنعتی دولت آباد خیابان بهارستان بعد از شرکت تامکار

3. تعداد 5 پلاک از تفکیکی کوره سادات (سید اکبر حسینی )واقع در منطقه صنعتی انتهای خیابان شهریار

4 . تعداد 8 پلاک از تفکیکی اصغر زارعان واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  جاده گاز

مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان: ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 17 تیر 1400

محل دریافت: شهرداری مرکزی دولت آباد واحد امور مالی

مهلت ارسال پیشنهادات : ساعت 14 روز شنبه 19 تیر 1400

زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 14 یکشنبه 20 تیر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0