يکشنبه, 13 اسفند 1402
عنوان گروه خبري / خبرهای شهر . خبرهای شهرداری .
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ 
گزارش شش ماه اول سال 99 شهرداری دولت آباد (29 مهر 99)
'گزارش شش ماه درآمدها و هزینه ها و هزینه های عمرانی شهرداری دولت آباد از تاریخ اول فروردین 1399 تا سی و یکم شهریور 1399 به شرح زیر می باشد.

گزارش درآمد شش ماهه اول شهرداری دولت آباد

از تاریخ 1/1/1399تا 31/6/1399

جمع بستانکار

جمع بدهکار

شرح

ردیف

109582268564

3977300

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

1

1067329112

 

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

2

13199706092

3000000

بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

3

269375000

 

درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

4

1200000000

 

کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

5

42699739052

 

اعانات و کمک های اهدایی و دارایی سرمایه ای

6

127838311630

6977300

منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

7

295856739440

 

جمع کل

 

گزارش هزینه های شش ماهه اول شهرداری دولت آباد

از تاریخ 1/1/1399تا 31/6/1399

جمع بستانکار

جمع بدهکار

شرح

ردیف

 

47901433342

جبران خدمات کارکنان

1

8500000

13680149941

استفاده از کالا و خدمات

2

 

2385500000

کمک های بلاعوض

3

 

14806496847

رفاه اجتماعی

4

 

29476583753

سایر هزینه ها

5

 

108250163883

جمع کل

 

گزارش هزینه های عمرانی شش ماهه اول شهرداری دولت آباد

از تاریخ 1/1/1399تا 31/6/1399

جمع بدهکار

شرح

ردیف

3456427014

سایر اعتبارات مربوط به ساختمان

1

33136338454

سایر اعتبارات مربوط به پل ، تونل، اتوبان، خیابان ...

2

14167130000

خرید و تملک اراضی مورد نیازدرسطح شهر دولت آباد

3

23617128240

حفر چاه، زیرسازی، جدول گذاری، پیاده رو سازی، آسفالت و ...

4

20567208316

احداث پارک و ایجاد فضای سبز و اماکن ورزشی

5

776922000

بدنه سازی سیلاب شهرک امام حسین و پارک معلم

6

2372950000

آتشنشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین الاتعمرانی و خدماتی

7

820556000

تجهیزات اداری و رایانه ای

8

754000

 تجهیزات حفاظتی، ارتباطیو بی سیم

9

130000000

خرید ماشین آلات آتش نشانی

10

44643500

سایر

11

9909057534

 

جمع کل

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0