چهارشنبه, 17 خرداد 1402
عنوان گروه خبري / خبرهای شهر . مزایده .
  • ساعت : ۷:۴۶:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ 
آگهی تجدید مزایده 23 قطعه زمین منطقه صنعتی دولت آباد (15 شهریور 99)
شهرداری دولت آباد برخوار در اجرای ماده 13آیین نامه مالی شهرداری ها و بند یک صورتجلسه شماره 108 مورخ 5/12/98 و نامه فرماندار شهرستان برخوار در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 23 قطعه پلاک زمین با کاربری صنایع دستی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد - خیابان بوعلی سینا روبروی کوره زرین - تفکیکی متین فر-بدون پروانه ساختمانی و بر اساس قیمت کارشناسی و از طریق تجدید نظر عمومی و طبق مفاد آیین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید.

برای مشاهده جزییات بیشتر به فایل pdf زیر را دانلود نمایید.

https://totalgram.ir/shahrdari/pdf/m34.pdf

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.7.14.0