Thursday, August 6, 2020
categorytitle / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • time : 10:38:46
  • Date : 5/30/2020
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﻤﻮد زارع ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 115 بند 7)
ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﻮد زارع دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ...

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V5.2.0.0