Thursday, August 6, 2020
categorytitle / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • time : 12:4:15
  • Date : 2/23/2020
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 108 بند10)
ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ....

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V5.2.0.0