Tuesday, January 21, 2020
categorytitle / خبرهای شهر . خبرهای شورای اسلامی شهر .
  • time : 10:20:29
  • Date : 8/17/2019
    /  3
انگور و كبدی به عنوان برندهای كشاورزی و ورزشی شهر دولت آباد (28 مرداد 98)
انگور و کبدی به ترتیب به عنوان برند کشاورزی و ورزشی شهر دولت آباد شناخته شدند

سومین جلسه کمیسیون فرهنگی، ورزشی و خدمات شهری شورای شهر دولت آباد روز شنبه 26 مرداد در دفتر شورای اسلامی شهر دولت آباد برگزار شد.
این جلسه با ریاست مهندس ناصر معینی و با حضور سرکار خانم داوری (ریاست محترم شورای اسلامی) ، آقای سجادی نسب و همچنین آقایان سخنوری (شهردار منطقه صنعتی) ، طغیانی(معاون خدمات شهری)، کیانی، داوری، فلاحیان و معینی (دبیر شهریاران) برگزار شد و لزوم استفاده از پتانسیل های شهر دولت آباد و برندسازی مورد بحث قرار گرفت.
از دیگر موضوعات مطروح شده در کمیسیون ، بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری آیین گلریزان و آیین کلنگ زنی خانه کبدی به عنوان برند ورزشی شهر دولت آباد طی روزهای آتی و استفاده از توان خیرین بود که با استقبال اعضای کمسیون مواجه و قرار شد نهایت همکاری و تعامل برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم نیز انجام گیرد.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دولت آباد

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V5.2.0.0