Thursday, February 27, 2020
categorytitle / خبرهای شهر . مناسبت ها .
  • time : 6:34:12
  • Date : 6/24/2019
    /  2
قضا و قضاوت راهكاریست برای یافتن حق و برقراریِ عدل (3 تیر 98)
از دیدگاه اسلام، منصب قضاوت، ظریف ترین، حسّاس ترین و مهم ترین، و در عین حال از خطرناک ترین جایگاه های اجتماعی در جامعه است. در یک نگرش، اسلام قاضی را نماینده خداوند در زمین و با فضیلت ترین انسان ها می داند، ولی در نگرشی دیگر، بدترینِ انسان ها بر کره خاکی به شمار می آورد.

از همین روست که حضرت علی امیرمؤمنان علیه السلام در تعبیری زیبا و متین، خطاب به شریح قاضی می فرماید: «ای شریح! مجلس قضاوت، جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان به حق ایشان در آن قرار می گیرند، و یا سیه رویان و بدبختان بر آن تکیه می زنند». بر این پایه، فاصله میان قاضی شایسته و قاضی زشت کار، فاصله میان بالاترین درجات بهشت و پایین ترین درکات دوزخ دردناک است.

هفته قوه قضائیه مبارک

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دولت آباد

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V5.2.0.0