Thursday, February 27, 2020
categorytitle / خبرهای شهر . خبرهای شهرداری .
  • time : 5:57:51
  • Date : 6/24/2019
اجرای بالغ بر ۲۵۰۰ متر شبكه گذاری فاضلاب در شهرك بهاران دولت آباد(3 خرداد 98)
اجرای بالغ بر ۲۵۰۰ متر شبکه گذاری فاضلاب در شهرک بهاران دولت آباد با پیگیری های جناب آقای حاجی نماینده محترم و مهندس مهرجو رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان و همکاری شهرداری دولت آباد در ارائه سریع مجوز حفاری

در حال حاضر ۱۲۰۰ متر از  شبکه گذاری فاضلاب در این منطقه از شهر دولت آباد انجام گردیده و ۱۳۰۰ متر باقی مانده نیز طی روزهای آینده به اتمام خواهد رسید و مشکل شبکه گذاری فاضلاب در این شهرک پس از سالها مرتفع خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دولت آباد

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V5.2.0.0