Wednesday, June 26, 2019
categorytitle / خبرهای شهر .
  • time : 11:1:30
  • Date : 4/15/2019
نیروهای شهرداری دولت آباد و امداد رسانی به سیل زدگان استان خوزستان (26 فروردین 98)

نیروهای شهرداری دولت آباد در کنار نیروهای اعزامی از کشور عراق و همکاری این عزیزان در امداد رسانی به سیل زدگان استان خوزستان

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دولت آباد

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V5.2.0.0